Etusivu
Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Aineistoa seurapalstalle
Juttuvinkit
Pääkirjoitus
Toimitus
Ilmoitukset
Mediatiedot
Lehti
Palaute  
 
 
Etusivu Uutinen
 
 

Vastaa leikkipaikkakyselyyn

Missä ovat Kouvolan suosituimmat leikkipaikat? Minne toivoisit uuden leikkipaikan? Mistä leikkipaikan voisi poistaa? Kouvolan leikkipaikkaselvityksessä kartoitetaan leikkipaikkojen määrää, laatua, varustetasoa ja sijaintia. Lähtötietona käytetään muun muassa asukaskyselyn kautta saatavaa käyttäjätietoa, jota kerätään kaupungin verkkosivulla 13.11.-9.12.2018.

Nyt tehtävä selvitys luo pohjan leikkipaikkojen suunnittelulle ja kunnossapidolle, sillä siinä kartoitetaan kunnostettavien leikkipaikkojen kiireellisyysjärjestys useamman vuoden ajaksi. Tärkeää tietoa saadaan leikkipaikkojen käyttäjille suunnatusta kyselystä sekä kaikille leikkipaikoille tehdystä kuntokartoituksesta. Asukkaiden vastausten, kuntokartoituksen sekä väestötiedon perusteella arvioidaan myös, mistä leikkipaikoista voitaisiin luopua vähäisen käytön, huonon sijainnin tai huonokuntoisuuden takia. Lisäksi kyselyn perusteella saadaan tietoa, missä olisi tarvetta uudelle leikkipaikalle.

Leikkipaikkaselvityksen tavoitteena on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja. Kouvolassa on tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna paljon leikkipaikkoja, mutta resurssien vähyyden vuoksi huomattava osa niistä ei vastaa kunnoltaan sitä, mitä leikkipaikalta yleisesti odotetaan. Osa leikkipaikoista on kovalla kulutuksella; niissä käy paljon käyttäjiä aina lapsiperheistä varhaiskasvatuksen ryhmiin ja niihin tullaan pidemmänkin matkan takaa. Toisaalla on leikkipaikkoja, joiden välineet sammaloituvat vähäisen käytön vuoksi.

Nyt on aika vaikuttaa. Leikkipaikkoja käyttävien tarpeita ja toiveita kartoittava kysely on auki 9. joulukuuta asti osoitteessa www.kouvola.fi/leikkipaikat.

 
   

 

 

Etusivulle

 

 

 

Elimäen Sanomat